PRIVACY STATEMENT

De website Long Term NL Challenge en Long Term BE Challenge zijn gebouwd en worden onderhouden door Frank van Moorsel. Dit is geen bedrijfsmatige/commerciele activiteit. Het is een prive initiatief voortgekomen uit een hobby waarmee collega-fiets enthousiastelingen geholpen worden bij het inzichtelijk maken door welke Nederlandse of Belgische gemeenten zij reeds fietsten. Desalniettemin probeert Frank van Moorsel, binnen redelijke grenzen, ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van bovengenoemde functie, op een veilige en zorgvuldige wijze verkregen en bewaard worden. Binnen redelijke grenzen betekent dat de servers waarop de sites draaien 'goedkope' cloud oplossingen zijn en dat de veiligheidsmaatregelen voldoende maar basic genoemd mogen worden. Reden hiervoor is dat Frank van Moorsel het hosten en draaien zelf financiert zonder dat hier enige revenu tegenover staat. Uit kostenoverwegingen is daarom gekozen voor een VPS windows cloud oplossing van de firma Strato in de Bondsrepubliek Duitsland. Neem dit mee indien voor uzelf de afweging maakt of de hieronder genoemde gegevens naar uw inzicht voldoende beschermd zijn opgeslagen.


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Long Term NL/BE Challenge van Frank van Moorsel kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van www.longtermnlchallenge.nl en www.longtermbechallenge.be en/of omdat u deze zelf bij registreren van uw email adres op de website deze aan de Long Term NL/BE Challenge verstrekt of heeft verstrekt aan de site www.strava.com waaruit de Long Term NL/BE Challenge gegevens leest.

De Long Term NL/BE Challenge sites verwerken de volgende persoonsgegevens:
 • Uw naam zoals verkregen van www.strava.com
 • Uw strava athlete id, zoals verkregen www.strava.com, een identifier waarmee strava u indentificeert en waarmee de site de koppeling met uw resultaten kan maken
 • Een lijst van verwijzigingen naar gemeentes waar u reeds gefietst heeft volgens uw strava GPS data
 • Per opgeslagen gemeente wordt vastgelegd op welke datum deze gemeente voor de eerste keer is bezocht

 • Indien u uw e-mail adres registreert om uw resultaat per e-mail te ontvangen slaat de site bovendien volgende informatie op (optioneel en niet verplicht):
 • Uw e-mailadres zoals u dat aan de site hebt doorgegeven en bevestigd heeft per email


 • WAAROM LONG TERM NL/BE CHALLENGE DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
  Bovengenoemde gegevens zijn nodig om de primaire functie van de site, het inzichtelijk maken van welke Nederlandse of Belgische gemeentes reeds per fiets bezocht zijn, mogelijk te maken. Zonder deze gegevens kan de site deze functie niet op een ordentelijke en performante wijze realiseren. Uitzondering hierop is het e-mailadres, de site kan functioneren zonder gebruik te maken van uw email adres. Indien u ervoor kiest om uw resulaten ook per e-mail te ontvangen dan geeft u uw e-mailadres via de registratie procedure op de sites door en wordt dit e-mailadres opgeslagen om de door u gekozen optionele functie van de site te activeren.


  HOE LANG BEWAART LONG TERM NL/BE CHALLENGE DEZE GEGEVENS
  De bovengenoemde gegevens worden bewaard vanaf het moment dat u de site(s) voor de eerste keer een berekening laat uitvoeren en daarmee genoemde gegevens uit www.strava.com laat ophalen. Bij iedere volgende berekening die via de sites gestart wordt, kan de lijst met bezochte gemeentes uitgebreid worden met nieuwe gemeentes en met de daarbij behorende bezoekdatum. Het e-mailadres wordt opgeslagen vanaf het moment dat u dit ingeeft op de site. Het e-mailadres wordt alleen effectief gebruikt voor het versturen van e-mail op het moment dat u het heeft bevestigd.

  De genoemde gegevens worden bewaard totdat u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van de functies van de site. De e-mail functie kan separaat worden uitgezet. Het verwijderen van gegevens gebeurt door de beheerder van de site en wordt voor u uitgevoerd binnen 4 weken na het versturen van uw verzoek aan volgende e-mail adres: info@longtermnlchallenge.nl


  DELEN MET ANDEREN
  De Long Term NL/BE Challenge sites delen geen van genoemde gegevens met derde partijen. Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt voor bovengenoemde doelen met mogelijk 1 uitzondering. Als u uw e-mailadres heeft geregistreerd kunnen we uw naam (zoals verkregen van www.strava.com) gebruiken in een 'standenlijst' die (t.z.t.) via de sites gepubliceerd wordt. In deze lijst kan zichtbaar worden hoeveel gemeentes u in een bepaalde periode bezocht heeft per fiets en hoe zich dat verhoudt tot andere deelnemers aan de challenge.


  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@longtermnlchallenge.nl. Op dit verzoek zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, gereageerd worden.


  BEVEILIGEN
  Long Term NL/BE Challenge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt, zoals reeds hierboven vermeld binnen redelijke grenzen, passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De sites van Long Term NL/BE Challenge maakt gebruik van betrouwbare SSL Certificaten om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door de Long Term NL/BE Challenge sites verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de beheerder via info@longtermnlchallenge.nl.